Úspěchy

Žáci se celoročně účastní sběru kaštanů, šípků, pomerančové kůry, bylin, papíru a plastů.

V průběhu školního roku škola pořádá školní kola olympiády v jazyce českém, anglickém i německém, v recitaci, organizuje dějepisnou, zeměpisnou a matematickou olympiádu, pythagoriádu a závody v lehké atletice, gymnastice, šplhu, fotbale.

Školní rok 2018/19

 

Krajská kola  
Přespolní běh 5. místo družstva (složení Petr Klučka,
  Daniel Sedlák, Filip Špinar, Václav Šťastný,
  Pavel Tetur, Šimon Votrubec)
Okresní kola  
Přespolní běh Želešická růže 1. místo družstvo mladších žáků
  (složení: Petr Klučka, Daniel Sedlák, 
  Filip Špinar, Václav Šťastný)
  4. místo družstvo starších žákyň
  (složení: Lucie Cőgrová, Eva Kaslová,
  Terezie Kulová, Tereza Doležalová)
  5. místo mladších žákyň 
  (složení: Veronika Vacková, Šárka Mlečková, 
  Tereza Ungrová, Tereza Žitňáková)
  9. místo družstvo starších žáků
  (složení Vojtěch Trávníček, David Jonáš,
  Mark Vrbacký, David Vrtílek)
Přebor škol v šachu 3. místo družstvo mladších žáků (složení 
  Jakub Janiš, Daniel Dubinin, Lukáš Budig,
  Jan Máša, Matyáš Souček)
Okresní finále v přehazované 3. místo družstva (složení Doležal Filip, 
(5. ročníky, Pohořelice) Konečná Lucie Nohel Viktor,Sukovyč Daniel, 
  Sedláková Klára, Votrubec Jonáš, Studená 
  Adriana, Kavalec Šimon)
Okrsková kola  
Turnaj v přehazované Pohořelice 1. místo družstvo mladších žáků (složení 
  Doležal Filip, Konečná Lucie, Nohel Viktor, 
  Sukovyč Daniel, Sedláková Klára, Votrubec
  Jonáš, Studená Adriana, Kavalec Šimon
Místní soutěže  
Sběr kaštanů 1. místo Dan Krčmář
Zapojilo se 32 žáků, kteří pro Lesy 2. místo Adriana Studená
Židlochovice donesli 1072 kg kaštanů 3. místo Jiří Minařík
   
Sběr šípků 1. místo Kateřina Chytková
Zapojilo se 8 žáků, kteří přinesli 2. místo Šárka Mlečková
10,2 kg šípků. 3. místo Kristýna Stará
   
Školní kolo dějepisné olympiády 1. místo Martin Kříž
  2. místo Tomáš Novotný
  3. místo Adam Vlasák
   
Školní kolo olympiády z češtiny 1. místo Markéta Holečková
  2. místo Tereza Menšíková
  3. místo Anna Vlčková
   
Florbalový turnaj Pohořelice 2. místo družstva (kateg. 8.+9. ročník)
  4. místo družstva (kateg. 6.+7. ročník)
   
Soutěž ve šplhu Židlochovice 2. místo družstva
   
Školní kolo v šachu 1. Adam Souček
(starší žáci) 2. Patrik Krajíček
  3. Tomáš Zavrtal
Školní kolo v šachu 1. Jakub Janiš
(mladší žáci) 2. Daniel Dubinin
  3. Jan Máša

 

Vybjená Hrušovany u Brna 5. místo družstva

Školní rok 2017/18

Celorepublikové kolo:

Zeměpis 2. místo Martin Mlečka

Krajská kola: 

Český jazyk 1. místo Martin Mlečka
Dějepis 4. místo Martin Mlečka
Matematika 7. místo Martin Mlečka
Zeměpis 1. místo Martin Mlečka

Okresní kola:   

Český jazyk 1. místo Martin Mlečka
Dějepis 3. místo Martin Mlečka
Matematika 1. místo Martin Mlečka
Recitace 2. místo Adam Řezníček
Sportovní gymnastika 1. místo družstva
  jednotlivci: 1. Sára Kavalcová
  jednotlivci: 2. Kristýna Křižanová
Zeměpis 1. místo Martin Mlečka

Okrsková kola: 

Minifotbal Želešice 2. místo družstva

Místní soutěže: 

Sběr pomerančové kůry 1. Matěj Toman (2.A) 17,42 kg
Letošní soutěže se zúčastnilo 52 žáků 2. Jindřich Potůček (4.B) 10,36 kg
a celkem se odevzdalo 130 kg kůry 3. Jiří Minařík (6.B) 8,06 kg
   
Sběr bylin 1. Zuzana Černá (9.B) 150 g listu kopřivy
Do soutěže se zapojili tři žáci. 2. Anežka Červeňáková (2.B) 9 g hluchavky
  3. Lukáš Bezačinský (3.A) 380 g černý bez
   
Školní kolo recitační soutěže 1. Martin Smrček
kat. 6. a 7. ročník 2. Tereza Menšíková
kat. 8. a 9. ročník 1. Petra Pehalová
kat. 4. a 5. ročník 1. Adam Řezníček
   
Školní kolo olympiády z českého jazyka 1. Martin Mlečka
  2. Boris Opálka
  3. Anna Vlčková
   
Školní kolo dějepisné olympiády 1. Martin Mlečka
  2. Adéla Zdražílková
  3. Lenka Doležalová
   
Malá kopaná Žabčice 1. místo družstva
   
Šplh na laně Želešice 4. místo družstva
  Jednotlivci: 1. Sára Kavalcová
   
Soutěž Městské knihovny Rajhrad 1. Dan Dubinin
Jižní Morava čte dětem 2. Adam Tauvinkl
  3. Natálie Holzerová
   
Florbal starší žáci Pohořelice 4. místo družstva
   
Florbal mladší žáci Pohořelice 4. místo družstva
   
Florbal starší dívky Ivančice 4. místo družstva
   
Školní soutěž ve sběru kaštanů 1. Jiří Minařík
  2. Ondřej Gregovský
  3. Adriana Studená
   
Školní soutěž ve sběru šípků 1. Šárka Mlečková
  2. Terezie Pavlátková
  3. Natálie Kneblová
   
Přespolní běh Želešická růže starší dívky - 21. Lenka Doležalová
  starší hoši - 4. Pavel Tetur
  mladší dívky - 6. místo Sára Kavalcová
  mladší dívky - 7. místo Veronika Vacková
  mladší hoši -12. místo Pavel Holoubek
  mladší hoši - 13. místo Petr Klučka

Školní rok 2016/17

Celorepublikové kolo:   

Zeměpis 7. místo Martin Mlečka
Soutěž EKOŠ 1. místo naší 2.B

 

Krajská kola:  

Český jazyk 2. místo Martin Mlečka
Dějepis 11. místo Martin Mlečka
  30. místo Patrik Mátl
Literární soutěž "Bezpečně v kyberprostoru" 1. místo báseň Markéty Holečkové a Nikol Hanreichové
Literární soutěž "Požární ochrana očima dětí"

1. místo Klára Malinová

2. místo Markéta Holečková

Silový čtyřboj ZŠ a víceletých gymnázií 4. místo družstva
Zeměpis 1. místo Martin Mlečka

Okresní kola:   

Anglický jazyk 4. místo Kateřina Marie Hlivová
Dějepis 2. místo Martin Mlečka
  4. místo Patrik Mátl
Matematická olympiáda 2. místo Martin Mlečka
5. místo Kateřina Teturová
7. místo David Měšťan
Požární ochrana očima dětí  1. místo Martin Mlečka
(literární práce) 3. místo Markéta Holečková
  4. místo Klára Malinová
Pythagoriáda 1. místo Martin Mlečka
Přebor škol v šachu 6. - 9. třída 5. místo družstva
Recitace 2. místo Jakub Tioka
Gymnastika 2. místo družstva, 3. místo T. Perníkové v jednotl.
Volejbal 4. místo družstva

 

Okrsková kola:   

Halový fotbal 2. místo družstva
Šplh na tyči 4. místo družstva (nejlepší žák Vojtěch Kozel, 9.A)
Vánoční pohár florbal žáci 4. a 5. třída 5. místo družstva
Minifotbal SLZŠ 3. místo družstva
Florbal starších žáků Pohořelice 3. místo družstva
Florbal mladších žáků Pohořelice 2. místo družstva

 

Místní soutěže: 

Vybíjená (turnaj v Hrušovanech) 3. místo družstva
Fotbalový turnaj žáků 4. a 5. tříd Žabčice 1. místo družstva

 

Školní soutěž ve sběru kaštanů: 

1. Matoušková Veronika, 4.A 473 kg
2. Studená Adriana, 3.A 375 kg
3. Minařík Jiří, 5.B 338 kg

Školní soutěž ve sběru šípků: 

1. Souček Adam, 4.B 58 kg
2. Mlečka Martin, 8.B 31 kg
3. Železný Marek, 4.B 17 kg

 

Školní rok 2015/16

Krajská kola:

Zeměpis 1. místo M. Mlečka
Dějepis 21. místo M. Mlečka

  

Nejlepší umístění v okresních kolech:

Olympiáda v českém jazyce 27. místo V. Prešková
Dějepis 1. místo M. Mlečka
Matematika (olympiáda) 4. místo M. Mlečka
Matematika (pythagoriáda) 1. místo M. Mlečka
Zeměpis 1. místo M. Mlečka
  16. místo N. Klepáčová a P. Mátl
Fotbal (okrsková kola) 3. místo družstva
Pohár rozhlasu - běh na 60 metrů 1. místo A. Sedláčková
Pohár rozhlasu - skok daleký 1. místo R. Škubica
Pohár rozhlasu - skok vysoký 1. místo V. Vojtová
Sportovní gymnastika 1. místo v okresním kole družstev (žáci)
  2. místo v okresním kole družstev (žákyně)
  3. místo K. Horáková (žákyně)
  3. místo D. Kordík (žáci)
Šachy 5. místo družstva

 

Okrsková kola:

Halový fotbal 4. místo družstva

 

 

Školní rok 2014/15

 Krajská kola:

Soutěž školních kapel           2. místo, postup do celostátního kola

Zeměpisná olympiáda           1. místo, postup do celostátního kola

Olympiáda v českém jazyce 16. místo (Terezie Šťastná)

 

Nejlepší umístění v okresních kolech:

Olympiáda v ČJ                  4. a 16.místo

Olympiáda v AJ                    7.místo

Zeměpisná olympiáda           1., 13., 16.místo, v kraji 1.místo, postup do celostátního kola

Matematická olympiáda        1.místo

Pythagoriáda                         1.místo