Úvod

Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad je škola s dlouholetou tradicí, její význam vzrůstá i tím, že je spádovou školou pro nejbližší okolní obce – Holasice, Opatovice, Popovice, Rajhradice a Syrovice.

V tomto školním roce vyučujeme ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu „Škola základ života“. Tento program jsme sestavili tak, aby co nejvíce odpovídal žákům celého regionu.

Hlavní prioritou školy je kvalitní výuka všech předmětů. Nabízíme výuku tří světových jazyků, a to angličtinu, němčinu a ruštinu. Dalšími prioritami je informatika, v některých ročnících i  hudební výchova.

Naše základní škola pokračuje v realizaci tří projektů v rámci OP VK (operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost). Projekt Školní poradenství a pedagogicko – psychologické služby na ZŠ TGM Rajhrad bude ukončen 31.3.2012, projekt ICT technologie na ZŠ TGM Rajhrad bude ukončen 30.6.2012.  U obou těchto projektů budeme dále 5 let pokračovat v jejich udržitelnosti. Od 1.3.2011 jsme se zapojili do projektu „EU – peníze do škol“. V rámci tohoto projektu budeme dělit hodiny matematiky a literární výchovy ve 4., 6., a 7. ročníku. Dále vznikly tři nové volitelné předměty, a to Anglická konverzace (9. ročník), Chemický seminář (9. ročník) a Přírodovědné praktikum (7.ročník). V některých třídách zahájí práci Literární kluby (2.,3.,4. a 5. ročník), budeme vytvářet tzv. DUMY (digitální učební materiály) a někteří pedagogové se zúčastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Díky dobré spolupráci s MěÚ Rajhrad doznala naše základní škola mnohých změn i po stránce oprav a údržby. Všechny třídy jsou vybaveny novým školním nábytkem, ukončili jsme další etapu malování, byly provedeny větší opravy ve školní jídelně, školním klubu a na školní zahradě. Na budově Masarykova opravilo Město Rajhrad fasádu a škola byla zateplena.

Za podporu děkujeme všem sponzorům a doufáme, že tento trend podpory školy bude pokračovat i dále. Rádi přivítáme i další nové sponzory, kterým záleží na rozvoji školství v Rajhradě.

 

 

                                                                                     PaedDr. Zdeněk Motlíček

                                                                                               ředitel školy