Úvod

         Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad je škola s dlouholetou tradicí, její význam vzrůstá i tím, že je spádovou školou pro nejbližší okolní obce – Holasice, Opatovice, Popovice, Rajhradice a Syrovice.

I v tomto školním roce vyučujeme ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu „Škola základ života“. Tento program jsme sestavili tak, aby co nejvíce vyhovoval žákům celého regionu.

Hlavní prioritou školy je kvalitní výuka všech předmětů. Dalšími prioritami je výuka cizích jazyků, informatika, v některých ročnících i hudební výchova. V rámci školního klubu nabízíme širokou škálu kroužků a dalších volnočasových aktivit. Ve škole též pracuje školní poradenské pracoviště s psychologem, speciálními pedagogy a logopedem.

I nadále se naše škola pravidelně zapojuje do různých projektů. V současnosti realizujeme projekt OP VK „Cizí jazyky a čtenářská gramotnost na ZŠ Rajhrad“. Do Anglie byla vyslána skupina žáků 2. stupně, na stáže do Anglie, Irska a Německa odjede 6 učitelů cizích jazyků. V rámci projektu se zaměříme i na čtenářskou gramotnost a čtenářské dílny. Ve fázi udržitelnosti máme projekt ROP Jihovýchod a dva projekty OP VK. V čerpání dotací jsme poměrně úspěšní, za posledních šest let jsme z prostředků EU získali na modernizaci a vybavení školy více jak 20 mil. Kč.

Díky dobré spolupráci s MěÚ Rajhrad doznala naše základní škola mnohých změn i po stránce oprav a údržby. Budova Havlíčkova dostala nové zateplení, fasádu, okna, dveře, střechu, kotelnu, zásadně byl zmodernizován i školní klub. Taktéž na budově Masarykova jsme provedli zateplení pláště včetně fasády, izolace, vyměnili okna a dveře, opravili střechu a přistavujeme novou výdejnu stravy.

Za podporu děkujeme všem sponzorům a doufáme, že tento trend podpory školy bude pokračovat i dále. Rádi přivítáme i další nové sponzory, kterým záleží na rozvoji školství v Rajhradě.

 

 PaedDr. Zdeněk Motlíček

ředitel školy