Z pohádky do pohádky

      V sobotu 3. června se v Rajhradské bažantnici konala tradiční akce Z pohádky do pohádky. Do  lesa se přišlo zchladit přes 800 návštěvníků, na které zde na šestnácti stanovištích nedočkavě čekaly pohádkové postavy. Odměnou za splnění náročných úkolů byly dětem drobné sladké odměny a špekáček, který si v cíli vlastnoručně opekly a dospělým občerstvení v hrůzostrašném pekle.

Mgr. Kateřina Žilková