Návštěva radnice (2.A, 3.B)

    Žáci tříd 2.A a 3.B se zapojili do celorepublikového projektu CIVIS, který si klade za cíl rozvíjet klíčové kompetence, které jsou důležité pro život (např. spolupráce, řešení problémů, solidarita, empatie…).

    V říjnu třídy navštívily v rámci tohoto projektu Městský úřad v Rajhradě. Žáci byli velmi vstřícně přijati, pan starosta i paní místostarostka se jim ochotně věnovali a zodpověděli plno otázek, které si pro ně děti připravily. Paní Pospíšilová z recepce děti provedla po úřadě, ukázala jim, jak funguje podatelna, k čemu slouží matrika i stavební úřad. Druháci i třeťáci byli z návštěvy na radnici nadšení, dozvěděli se spoustu nových informací (např. kolik je v Rajhradě domů, že v parlamentu museli poslanci schválit, aby se Rajhrad stal městem, a dokonce i jaký je roční rozpočet města). Na závěr dostaly obě třídy krásnou knihu o Rajhradě, do které budou moci kdykoli nahlédnout a dozvědět se více z historie obce. Ještě jednou srdečné díky všem z radnice. Děkujeme!

L. Bubrinková, D. Štěpánová