Beseda s Policíí (2.B)

    Součástí učiva Prvouky je i dopravní výchova. Využili jsme nabídky Policie ČR a zúčastnili jsme se besedy na toto téma.. Námětem byla bezpečnost účastníků silničního provozu. Proběhla nejen beseda, ale také názorné ukázky a nácvik. Každý chtěl být figurantem. Pro děti to bylo zajímavé a hodně toho věděly.

 Mgr. Dana Suchánková