Dějepisná exkurze do Mikulčic (7.r)

    15. října se žáci 7. ročníků zúčastnili dějepisné exkurze do velkomoravského památníku v Mikulčicích, kde se seznámili s místními archeologickými vykopávkami a zajímavostmi o Velké Moravě. Exkurze přispěla k rozšíření a prohloubení poznatků žáků o této významné etapě našich dějin.

Mgr. Miroslav Hurta