Den dětí 2022

      Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad uspořádala 3. 6. 2022 v rámci Dne dětí projektový den „Člověk v mimořádné situaci“. Projektového dne se zúčastnili Vazební věznice a ÚPVZD Brno, Hasičský sbor Syrovice, Hasičský sbor Holasice, Policie ČR Rajhrad, chemik z Hasičského sboru Líšeň Mgr. P. Kukleta, tisková mluvčí Zdravotního záchranného systému Jihomoravského kraje Mgr. M. Bothová, zdravotní sestry Fakultní nemocnice Brno – Bohunice V. Gryndlerová a M. Líšková a psycholožka ZŠ TGM Rajhrad Mgr. L. Zlámalová.

      Projektový den probíhal v areálu školy už od rána, žáci si postupně procházeli jednotlivá stanoviště, kterých bylo celkem osm. Každé stanoviště mělo připraveno v rámci svého oboru buď statickou ukázku, dynamickou ukázku nebo přednášku s prezentací. Žáci se mohli seznámit s poskytováním první pomoci, s manipulací s nebezpečnými látkami, s požární technikou, s eskortním autobusem a eskortním vozidlem, seznámit se s prací policistů a záchranářů, vyzkoušeli si také relaxační techniky. Děti velmi zaujala dynamická ukázka příslušníků VVa ÚpVZD Brno. V rámci dynamické ukázky viděly v akci psovody se služebními psy Tondou a Pedrem a služební zákrok pod jednotným velením, ve kterém děti viděly v akci DEP taser.

      Velký dík patří také zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě projektového dne v rámce Dne dětí Mgr. Veronice Vlasákové, Mgr. Kristýně Kuráňové, Mgr. Michaele Kocmanové, p. Michaele Horváthové, p, Michaele Motejlkové, p. Lence Gáčové a p. Heleně Klímové.

 

Celá akce byla velmi zdařilá, poučná a setkala se s velkým zájmem žáků a zaměstnanců školy.

PaedDr. Zdeněk Motlíček, ředitel školy