Olympiáda v Anglickém jazyce

      Dne 13.2.2023 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, které se se zájmem účastnilo 44 žáků. Po písemném přezkoumání schopností správně porozumět poslechu a znalostí gramatických jevů, následovalo kolo konverzační. Matyáš Knötig a Karolína Hloupá, kteří se umístili na prvních místech reprezentovali naši školu v Okresním kole Brno - venkov, které se konalo 28.2.2023 na ZŠ Modřice. Tam se umístili shodně na krásném 6. místě z 21 a 27 účastníků.

 Děkujeme za výbornou reprezentaci školy a gratulujeme, za skvělý výkon.

Mgr. Marie Vítek