Jak dopadl dvacátý dobročinný bazárek?

      Konal se ve dnech 13. a 14. května 2023.

Žáci Základní školy v Rajhradě se aktivně zapojují do této akce, přestože jim je odměnou pouze hezký pocit, že něco vykonali pro dobrou věc a veřejná pochvala. Všem žákům i dospělým patří velké díky za jejich ochotu a čas, který věnovali této smysluplné akci!

Jména  obětavých 20 pomocníků ze Základní školy Rajhrad:

3.B Eva Příhodová, 4.A Robin Škarda, 5. B Tereza Langová, Eliška Železná, Sofie Hanušová, 6. A Filip Holzer, Jan Gruza, Daniel Čupalka,            6.C Jan Špánek, 7. A Lea Vlčková, Jakub Lang, Vojtěch Trávník, 7. B Lukáš Železný, 8. A Alex Škarda, Adam Žák, Julie Pokorná,                        Roza Al Saeghova, 8. B Jakub Janiš, 9. B Ondřej Vlček, 9. C Eliška Lebedová.                                                                               

                                                                                             

Vítaná je i pomoc našich bývalých či budoucích žáků:

4. třída Rajhradice  Aneta Mátlová, 2. třída Dolní Kounice Matyas Kubiš, Masarykova univerzita Brno Martin Mlečka.

Bylo vybráno 24 400 Kč a organizátorky rozhodly polovinu výtěžku předat do Záchranné stanice v Rajhradě a polovinu do kočičího útulku U Katky v Kobylí.