Lyžařský výcvikový kurz 2004

Lyžařský výcvikový kurz 2024

Jako každý rok se žáci 7. tříd zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu, který se v letošním roce konal v Karlově pod Pradědem.

Po příjezdu na chatu Moravice jsme se ubytovali a po poledním klidu jsme vyrazili na svah, kde si instruktoři rozdělili žáky do družstev dle lyžařských dovedností. Od pondělí následoval výcvik na lyžích po družstvech, žáci si vyzkoušeli sedačkovou lanovku a někteří využili své lyžařské dovednosti na náročnějších sjezdovkách.

Po celý týden probíhaly každý večer přednášky věnované různým tématům – 1. pomoc, historie lyžování, nebezpečí hor, lyžařská výstroj a výzbroj atd.

Lyžařský kurz proběhl velmi dobře, děti měly možnost být samy, bez rodičů, pouze s třídním kolektivem, s kamarády z jiných tříd a učiteli.

Žáci během týdne získali nové lyžařské dovednosti a všichni ti, kteří stáli na lyžích poprvé se naučili základům lyžování. Sněhu bylo dostatek a lyžařský kurz splnil vše, co měl a děti si pobyt na horách pěkně užily.
 

V Rajhradě 29.1.2024  Mgr. Zuzana Valianová