Přednáška o kyberšikaně

 Ve dnech 17. a 18. 12. 2014 k nám zavítala por. Mgr. Zdeňka Procházková, koordinátorka prevence (Oddělení tisku a prevence, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje).

V rámci přednášky pro žáky pátých a šestých tříd byly rozebrány problematiky NETIKETA, KYBERŠIKANA a FACEBOOK. Dále byla nastíněna tato témata:

  • počítačové viry
  • prozrazení hesla (zmíněna byla také podoba bezpečného hesla)
  • počítačové hry a možná rizika s nimi související
  • rizika komunikace na sociálních sítích – facebooku.
  • sdělování osobních údajů cizím lidem a možné zneužití těchto dat
  • sdílení fotografií a objasnění pojmu cizí člověk a přítel na sociálních sítích
  • pravidla a podmínky facebooku
  • zabezpečení facebooku a jeho bezpečné používání
  • doporučení, jak se nestát obětí kyberšikany

V závěru přednášky byl prostor pro dotazy ze strany žáků.