Andělsko-čertí odpoledne 2022

      Co myslíte? Andílci nebo čertíci? Odpoví si každý sám. Každopádně odpoledne plné zábavy - plnily se úkoly, tancovalo se formou hry při hudbě a nechyběla ani mikulášská nadílka.

 vych. Petra Ruberová