Dějepisná exkurze Kralice nad Oslavou (8.A, 8.C)

    21.  a 22. září se vydaly třídy 8.A a 8.C do Kralic nad Oslavou, aby zde v místním muzeu zhlédly památky vztahující se ke staročeské literatuře a Bibli kralické. Získané poznatky se žákům budou v dějepise jistě hodit.

   Obě naše třídy zanechaly v muzeu velice dobrý dojem jak svým chováním a vystupováním, tak svými vědomostmi. 

Mgr. Miroslav Hurta