Biologická olympiáda

Ve dnech 29. 1. a 31. 1. 2024 proběhlo školní kolo biologické olympiády.

Zúčastnilo se ho celkem 7 žáků, z nichž pouze jeden žák v kategorii D (mladší žáci, 6.-7. ročník). Pro žáky bylo připraveno několik úkolů – test, poznávání rostlin, hub, živočichů, minerálů a hornin a laboratorní práce. Před samotným konáním olympiády se žáci museli pečivě připravit. Například tím, že si nastudovali přípravný materiál o 88 stranách!

Na 3. místě se umístil žák Šimon Batelka ze třídy 9.A, na 2. místě Alexandra Judová z 8.C a na 1. místě Kateřina Schimmerlová také z 8.C. Do okresního kola postoupily žákyně Alexandra Judová a Kateřina Schimmerlová, které musely navíc splnit vstupní úkol.

Všem děkujeme za účast a vítězům gratulujeme k jejich úspěchu.