Leonardo v Technickém muzeu

      Poslední zářijový a první říjnový pátek patřil exkurzím. Třídy 8.A a 8.D navštívily Technické muzeum v Brně 30.9.2022 a třídy 8.B a 8.C následující týden, 7.10. 2022.

Kromě stálých expozic Ulička řemesel a Technická herna se zúčastnili také vzdělávacího programu Dvanáct tváří génia. Jedná se o doprovodný program k výstavě Stroje Leonarda da Vinci.
Žáci si mohli prohlédnout modely válečných i civilních strojů, které Leonardo da Vinci navrh, a také jeho nejznámější obrazy. Některé z jednodušších strojů si žáci mohli vyzkoušet přímo v akci, stejně tak měli možnost složit slavný da Vinciho samonosný most.

 

Mgr. Kristýna Kuráňová, Mgr. Veronika Vlasáková, Mgr. Adéla Matoušková