Práce v 8.D

      Co je to práce? Ve fyzice jsme se přesvědčili, že význam tohoto pojmu může být trošku odlišný od běžně používaného slova. Zkoušeli jsme tedy posouvat různá tělesa po určité dráze a přitom jsme měřili velikost síly potřebné k posuntí. Mezi měřeními jsme měnili podklady o různé hrubosti. Výsledky jsme zpracovali na počítači formou tabulky v MS Exelu a přidali jsme také grafické vyjádření. Další hodinu jsme se do laboratoře vrátili a doplnili své měření o časový údaj, abychom získali výkon. 

Ing. Radek Pavela