Programování 8. a 9. r

         V informatice jsme se v novém roce dostali také do programování. Využíváme k tomu programovatelnou desku Micro:bit a také rozšiřující sadu Nezha. Programování Micro:bitu probíhá pomocí souborů *.hex, které vytváříme v cloudovém prostředí Makecode od společnosti Microsoft. Žáci si tak na vlastní kůži vyzkouší práci programátora, kdy se cestou ke splnění zadání, musí vypořádat s díčlími problémy. Práce probíhá ve skupinkách, dělba práce je na rozhodnutí samotné skupinky. Nakonec výrobek žáci upraví dle svých představ a projeví naplno svou kreativitu. Pomůcky byly pořízeny z Národního plánu obnovy - digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence.

Ing. Radek Pavela