Dějepisná exkurze do Pavlova (6.r)

    10. října se žáci 6. ročníků zúčastnili dějepisné exkurze do archeoskanzenu Pavlov, kde se seznámili s vývojem člověka a nejvýznamnějšími archeologickými vykopávkami z lokality Pavlova a Dolních Věstonic. Exkurze přispěla k rozšíření a prohloubení poznatků žáků o pravěku.

Mgr. Miroslav Hruta