2017/2018

 Školní rok 2017/18

Celorepublikové kolo:

Zeměpis 2. místo Martin Mlečka

Krajská kola: 

Český jazyk 1. místo Martin Mlečka
Dějepis 4. místo Martin Mlečka
Matematika 7. místo Martin Mlečka
Zeměpis 1. místo Martin Mlečka

Okresní kola:   

Český jazyk 1. místo Martin Mlečka
Dějepis 3. místo Martin Mlečka
Matematika 1. místo Martin Mlečka
Recitace 2. místo Adam Řezníček
Sportovní gymnastika 1. místo družstva
  jednotlivci: 1. Sára Kavalcová
  jednotlivci: 2. Kristýna Křižanová
Zeměpis 1. místo Martin Mlečka

Okrsková kola: 

Minifotbal Želešice 2. místo družstva

Místní soutěže: 

Sběr pomerančové kůry 1. Matěj Toman (2.A) 17,42 kg
Letošní soutěže se zúčastnilo 52 žáků 2. Jindřich Potůček (4.B) 10,36 kg
a celkem se odevzdalo 130 kg kůry 3. Jiří Minařík (6.B) 8,06 kg
   
Sběr bylin 1. Zuzana Černá (9.B) 150 g listu kopřivy
Do soutěže se zapojili tři žáci. 2. Anežka Červeňáková (2.B) 9 g hluchavky
  3. Lukáš Bezačinský (3.A) 380 g černý bez
   
Školní kolo recitační soutěže 1. Martin Smrček
kat. 6. a 7. ročník 2. Tereza Menšíková
kat. 8. a 9. ročník 1. Petra Pehalová
kat. 4. a 5. ročník 1. Adam Řezníček
   
Školní kolo olympiády z českého jazyka 1. Martin Mlečka
  2. Boris Opálka
  3. Anna Vlčková
   
Školní kolo dějepisné olympiády 1. Martin Mlečka
  2. Adéla Zdražílková
  3. Lenka Doležalová
   
Malá kopaná Žabčice 1. místo družstva
   
Šplh na laně Želešice 4. místo družstva
  Jednotlivci: 1. Sára Kavalcová
   
Soutěž Městské knihovny Rajhrad 1. Dan Dubinin
Jižní Morava čte dětem 2. Adam Tauvinkl
  3. Natálie Holzerová
   
Florbal starší žáci Pohořelice 4. místo družstva
   
Florbal mladší žáci Pohořelice 4. místo družstva
   
Florbal starší dívky Ivančice 4. místo družstva
   
Školní soutěž ve sběru kaštanů 1. Jiří Minařík
  2. Ondřej Gregovský
  3. Adriana Studená
   
Školní soutěž ve sběru šípků 1. Šárka Mlečková
  2. Terezie Pavlátková
  3. Natálie Kneblová
   
Přespolní běh Želešická růže starší dívky - 21. Lenka Doležalová
  starší hoši - 4. Pavel Tetur
  mladší dívky - 6. místo Sára Kavalcová
  mladší dívky - 7. místo Veronika Vacková
  mladší hoši -12. místo Pavel Holoubek
  mladší hoši - 13. místo Petr Klučka