ICT technologie pro zkvalitnění výuky na ZŠ TGM Rajhrad

Projekt jsme získali v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, název prioritní osy „Počáteční vzdělávání“, název oblasti „Zvyšování kvality ve vzdělávání“. Projekt byl realizován od 18. 2. 2010 – 30. 6. 2012, výše přidělené dotace činila 1.985 874 Kč. Udržitelnost projektu bude probíhat po dobu 5 let, tj. do 30. 6. 2017.