Den školního poradenského pracoviště

        V přípravném týdnu se na naší škole uskutečnil Den školního poradenského pracoviště (ŠPP). Učitelé, asistenti pedagoga i družináři se rozdělili do několika skupin (podobně jako děti druhého stupně při projektovém dnu). V těchto skupinách pak postupně absolvovali šest krátkých školení, které si připravili členové našeho ŠPP. Témata (autismus, poruchy učení, komunikace s poradnami atd.) byla vybírána tak, aby byla pokud možno pro většinu zaměstnanců přínosná a aktuální. Přínosem snad také byla skutečnost, že školení probíhalo v menších skupinách, takže bylo více času na praktické ukázky i dotazy jednotlivých účastníků.