Návštěva hasičské stanice (6.A)

        Dne 27. 4. 2015 jsme byli na exkurzi u hasičů v Brně na Lidické ulici, doprovázely nás p. uč. Obrovská a Vitulová.
Budova hasičské stanice je pětipatrová a dole jsou velké prostorné garáže.  Přivítal nás pan pprap. Miroslav Mlečka, který nás celou stanicí provedl a zajímavě vše vysvětloval. Strávili jsme u nich pěkné dopoledne, hodně jsme se dozvěděli.
Ukázali nám mnoho techniky -  hasičská auta, autobus na převoz lidí, osobní auta k různým účelům, auta s vysouvacím žebříkem, zařízení na vyprošťování lidí uvězněných např. pod tramvají, box pro záchranářského psa, zařízení pro noční vidění atd..
Do velkého hasičského auta jsme si postupně vlezli a vše si prohlédli.
Mají více druhů uniforem, jedna i s vybavením stojí 30 – 50 000 Kč. Taky jsme si ji vyzkoušeli, včetně hasičské helmy.
Hasiči nám povykládali o tom, jak vyjíždí k různým zásahům. A nejsou to jen požáry, ale pomáhají i při dopravních nehodách, povodních, záchraně uvízlých zvířat  apod.
My jsme si zase zopakovali a prozkoušeli, jak se přivolává pomoc k různým situacím, na jaká čísla se volá a co hlásíme.
Exkurze se nám všem moc líbila.
                                                              Pavlína Lemonová, Jana Obrovská, 6.A