Velikonoce

Přestože tomu počasí v těchto dnech neodpovídá, jsou tu opět Velikonoce. Na tyto jarní svátky se také připravovala školní družina, II. oddělení. Děti vyráběly ovečky, malovaly vajíčka různou technikou, také tvořily slepičky a zajíčky z papíru. Připomínali jsme si tak velikonoční tradice a zvyky.

vych. Bc. Jitka Zmeškalová