Hrnečku, vař!

 Projektový den s pohádkou o kouzelném hrnečku. Zakončený vařením sladké kaše.