Tradice pálení čarodějnic

Abychom udrželi lidový zvyk pálení čarodějnic, připomněli jsme si s dětmi tuto tradici a vyráběli jsme
malé čarodějnice jako zápichy do květináče. Děti si navíc vyrobily čarodějnické klobouky, které
následně využily při strašidelném skotačení za doprovodu hudby. Také jsme se zúčastnili
pohádkového představení s názvem „O neposlušném pejskovi“, které se konalo v prostorách naši
školy.
II. oddělení školní družiny
Bc. Jitka Zmeškalová