Beseda v knihovně (3.r)

    Ve čtvrtek 9. listopadu čekala třeťáky beseda v Městské knihovně na téma: Přísloví a bajky. Pořadem provázela opět paní knihovnice z Modřic, která si pro děti nachystala mnoho zajímavých úryvků z knih i videoukázek. Tradičně byla v programu také soutěž, kdy děti rozdělené do skupin mohly uplatnit nabyté vědomosti. Těšíme se na další milé setkání! 

Mgr. Dagmar Štěpánová