Angličtina - interaktivně, kreativně, projektově

       Díky technické vybavenosti odborných učeben jsme s žáky 7. C pojali anglickou výuku zaměřenou na téma At Home kreativně. Žáci si nejprve audio-vizuální formou osvojili slovní zásobu za použití interaktivní prezentace a poslechového online převaděče ivona.com, který nabízí neomezenou možnost převodu cizojazyčného textu na přirozeně znějící mluvené slovo; znalost slovní zásoby jsme upevnili audio-lingvální metodou s použitím vizualizace a poté hrou s aplikací metody total physical responce, spočívající v zapojení pohybu do výuky (pro děti velmi populární hra Catch the word!). Autenticitu výuky zvyšuje anglické video didaktické série Window on Britain: Homes, ke kterému žáci obdrželi barevné pracovní listy. Práce s autentickým materiálem žáky velmi bavila. Celý blok výuky slovní zásoby jsme zakončili projektem „My Dream House“, kdy si děti pomocí anglického programu homestyler.com/design vytvořili na počítačích vlastní návrh bytu/domu. Za použití relevantní slovní zásoby popsali jednotlivé prvky v domácnosti a s využitím nově probrané gramatiky také dokázali anglicky správně definovat umístění jednotlivých komponent v prostoru. Poslední „výzvou“ pro žáky byla prezentace svého projektu před třídou, během které si kromě praktického užití jazyka osvojili také základy prezentačních technik.

 

Monika Chmelařová