Exkurze na Špilberk (8.B)

       Součástí výuky dějepisu v 8. ročníku je i návštěva kasemat na brněnském Špilberku a návštěva stálé expozice „Žalář národů“. Žáci se seznámí s historií brněnského hradu Špilberk a životem vězňů, kteří zde nedobrovolně trávili část svého života.