Okrskové kolo přeboru základních škol ve šplhu

   V pátek 15. 11. se žáci 2. stupně zúčastnili okrskového kola přeboru základních škol ve šplhu v Židlochovicích. Každý ročník reprezentovali jedna dívka a jeden hoch, takže školní družstvo tvořili čtyři děvčata (Elen Klíčníková-VI.C, Vendula Wesselá -VII.C, Nikol Šebestová  - VIII. A, Sára Kavalcová - IX.B) a čtyři chlapci (Filip Doležal – VI.A, Adam Souček – VII.B, Daniel Sedlák – VIII.A a David Vrtílek – IX.C). V konkurenci dalších 6 týmů z okolních škol přivezli žáci výborné 2. místo v soutěži družstev a jen o pár vteřin jim utekl postup do okresního kola. Vynikající 1. místo ve své věkové kategorii v  jednotlivcích získal Filip Doležal z 6. A. Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy!

Mgr. Kateřina Proroková