Projektový den 2023 - 19. století

      V pondělí 5.6. jsme měli na naší škole projektový den, který žákům (i učitelům smiley) přiblížil život v 19. století. Žáci plnili úkoly na osmnácti + 1 stanovištích, kde se seznamovali s tím jaký byl život (jídlo, hudba, škola, móda) v 19. století. Poznali blíže nějaké významné osobnosti, které v tomto století žili. A připomněli si významné objevy, které pochází z 19. století. Devatenáctým stanovištěm byl oběd (recept pochází od slavné Magdaleny Dobromily Rettigové!), kde měli žáci podle chuti rozpoznat, jaké složky tvořily polévku.