Thanksgiving Day (7. C)

      Vzhledem k blížícímu se svátku Díkuvzdání a za účelem osvojení znalosti reálií anglicky mluvících zemí jsme se s žáky 7. C pozastavili nad základními informacemi o vzniku a charakteru tohoto svátku i historickém kontextu, v němž má své kořeny. Aby byli žáci motivováni k této teoretické části výuky, byl jim příběh zprostředkován krátkým anglickým didaktickým videem – výuka byla o to autentičtější, když tímto videem provázel žáky animovaný personifikovaný kámen Plymouth Rock, který celou tuto událost počátků kolonizace sám zažil – aktivita směřovaná také k procvičení poslechu ve formě vyplňování klíčových slov do komiksu žáky velmi bavila.  Nechyběly ani písničky, křížovky a hry využívající audiovizuální podpory pro osvojení a následné upevnění nové slovní zásoby i teoretických znalostí souvisejících s historickým kontextem. Na konci hodiny již žáci dokázali za použití klíčových slov popsat stručně historii svátku Díkuvzdání. V rámci aktuálně probíraného tématu Food se nám navíc toto pozastavení se nad reáliemi nijak nevzdálilo od merita výuky. 

Monika Chmelařová