- Inovace, modernizace a kvalita na ZŠ Rajhrad

Grant jsme získali z ROP Jihovýchod, prioritní osa Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. Projekt byl realizován v období březen – září 2014. Celkem způsobilé výdaje činily 3.483.267,72 Kč, příspěvek ROP Jihovýchod 2.960.777,55 Kč, podíl zřizovatele Města Rajhrad byl 522.490,2 Kč. Z projektu jsme pořídili do všech kmenových tříd interaktivní tabuli, počítač a nábytek. Udržitelnost projektu bude probíhat po dobu 5 let, tj. do 24. 11. 2019.