Žákovské experimenty s povrchovým napětím

    Žáci osmých tříd, v rámci hodiny fyziky sledovali zajímavosti ohledně povrchového napětí vody. Jak vypadá úplně plná sklenice vody? Kolik kancelářských sponek se vejde do zcela plné sklenice vody? Jak se chová vodní hladina?

Mgr. Veronika Vlaskáková