Prevence kyberšikany

  Ve dnech 15. a 21. 1. 2016 k nám zavítala por. Mgr. Zdeňka Procházková, koordinátorka prevence (Oddělení tisku a prevence, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje).

V rámci přednášky pro žáky pátých a šestých tříd byly rozebrány problematiky NETIKETA, KYBERŠIKANA a FACEBOOK. 

V závěru přednášky byl prostor pro dotazy ze strany žáků.