Dobročinný bazárek

     O víkendu 8. a 9. října 2016 se konal jubilejní desátý dobročinný bazárek, jehož výtěžek slouží k poskytnutí potřebné péče o zvířata, která se díky člověku ocitnou v Záchranné stanici v  Rajhradě

Žáci Základní školy v Rajhradě se aktivně zapojují do této akce, přestože jim je odměnou pouze hezký pocit, že něco vykonali pro dobrou věc a veřejná pochvala. Všem žákům i dospělým patří velké díky za jejich ochotu a čas, který věnovali této smysluplné akci!

 

Jména dobrovolníků