Výtvarná výchova v Moravské galerii

         Ve čtvrtek 20. 10. žáci 7.C v rámci výuky výtvarné výchovy navštívili výukový program v Moravské galerii. Prohlídka moderního umění neproběhla klasickou formou výkladu. Pro žáky byly připraveny akční úkoly ve skupinách, díky nimž se seznámili s kubismem, surrealismem, expresionismem a fauvismem. Na závěr, za odměnu si nesmírně užili skluzavku J

Naďa Stryková