Christmas lessons

    V posledních týdnech prosince jsme s každou třídou nakoukli do dějů a tajů Vánoc u nás i v cizině. Žáci se podle své úrovně jazyka naučili nová slovíčka, dozvěděli se něco o slavení Vánoc v Británii, poslechli si starou povídku o vánoční tradici, vyzkoušeli si své znalosti z loňska na křížovkách a někdy s trochu netradičně získaným textem zazpívali koledy. Navzájem jsme se obohatili o nové informace rozvíjející slovní zásobu i znalost reálií a náležitě jsme si užili zábavnou formu, prostřednictvím které byly tyto poznatky zprostředkovány.

Mgr. Marie Vítek