Rychlostní závody s fyzikou (7.B)

    Na školním hřišti jsme si mohli ukázat příklady rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu. Součástí netradičních závodů byly také různé úseky dráhy, které bylo třeba zvládnout v požadovaném čase. Nakonec jsme z naměřených hodnot počítali průměrnou rychlost a vysledky zpracovávali také na počítači.

Ing. Radek Pavela