To je rychlost! (7.r)

    Žáci 7. ročníku si během hodiny fyziky mohli na vlastní kůži vyzkoušet, co to znamená "pořádná rychlost." Kdy zavádáníme pojem průměrná rychlost? Dokážeme absolvovat zadanou dráhu v nejlepším čase? Jak šikovní jsme? 

Následně vše žáci zpracovali do přehledných tabulek a výsledky znázornili i graficky.


Ingr. Radek Pavela