Aktuálně

Školní rok 2023/24

Z důvodu odstávky elektrické energie je na 13. května 2024 vyhlášeno ředitelské volno. Zavřená bude i školní jídelna a družina.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

V souladu s celoročním plánem práce budou v dubnu probíhat třídní schůzky s rodiči, a to:
- pro 4. - 9. ročník v úterý 23. dubna v hlavní budově a v budově školní klubu na Havlíčkově ulici od 16 do 18 hodin 
- pro 1. - 3. ročník ve středu 24. dubna v budově na Masarykově ulici od 16:00 do 17:30 hodin.

3. dubna došlo na budově dolní školy (Masarykova ulice) k vandalskému činu, kdy jistá osoba brzy odpoledne rozbila okno do školní družiny. Naštěstí se nikomu nic nestalo, nicméně to byl velmi stresující okamžik pro děti i paní vychovatelky. V tuto chvíli je již rozbité okno spravené. Co je nejdůležitější, útočník je již dopaden a to díky pohotové reakci zúčastněné paní vychovatelky a také rychlého zásahu PČR - územní odbor Brno - venkov (včetně obvodního oddělení Rajhrad). Všem jmenovaným tímto velmi děkujeme.V. Vlasáková, ředitelka školy

ZŠ Rajhrad přijme  asistenta pedagoga na dlouhodobý zástup. Nástup ihned.

Spuštění rezervačního systému  k zápisu dětí do 1. ročníku se z technických důvodů posouvá až na pondělí 25. března kolem poledne.

Informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

V pondělí 29. 1. 2024 se uskutečnilo velké celostátní finále soutěže "Filipův pohár", kterou pořádá ČSOB, a.s. Letos se jí zúčastnilo 280 škol, cca 3 500 žáků. Je určena výhradně žákům 6. tříd. Naši školu reprezentoval tým ve složení Vendula Blinková, Karolína Mášová, Adéla Španková (třída 6. A) a Johanka Pelikánová, Klára Tomanová (6. B). Toto celostátní kolo pořádala ve svých nádherných prostorách ČNB v Praze. Nejdříve holky vyhrály krajské kolo, potom ochotně a se zápalem podstoupily měsíční přípravu na finále, což spolykalo mnoho odpolední a výsledkem bylo nádherné 9. místo v tvrdé konkurenci 14 krajských vítězů. Finále obsahovalo celkem 5 náročných soutěží. Začalo ráno v 9.00 hod. a končilo v 16.30 hod. Holky byly perfektně připravené, což ocenili sami pořadatelé, při hře Kahoot je však zradilo pomalejší hlasovací zařízení. A také nám nepomohla prohlídka expozice v ČNB těsně před posledním rozhodujícím kolem, které obsahovalo otázky zaměřené na měnovou politiku centrální banky. Pořadatelé soutěže účastníkům finále sdělili. že právě zde obdrží významnou nápovědu. Jak jsme brzy pochopili, to velmi pomohlo hlavně našim soupeřům, naše holky už všechno znaly perfektně z domova. Chybělo na konci jen pár bodů a vítězství mohlo být naše. To však nic nemění na tom, že holky úžasně reprezentovaly naši školu, celou akci natáčela televize (ČT, Prima), prezentace proběhla i v psaných médiích. Akci zahájila víceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová, moderoval Jan Maxián. Holky zaslouží obrovskou gratulaci za krásný úspěch, na který budou vzpomínat celý život.
Za celý tým Radim Polášek

Přinášíme Informace pro uchazeče o středním vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024

V souladu s celoročním plánem práce hovorové hodiny s rodiči budou probíhat:
- pro 4. - 9. ročník v úterý 9. ledna v hlavní budově a v budově školní klubu na Havlíčkově ulici od 15:45 do 18 hodin (přihlášky na konzultace výhradně prostřednictvím rezervačního systému v Edupage).
- pro 1. - 3. ročník ve středu 10. ledna v budově na Masarykově ulici od 16:00 do 17:30 hodin.

Škola děkuje všem žákům, kteří pod školní vánoční stromeček přinesli dárečky pro kočky, které paní učitelka Hochmanová předá v Kobylí v útulku U Katky.

 

P O D Ě K O V Á N Í   Z A   V Ý T Ě Ž E K   Z   J A R M A R K U  

8. prosince se na horní škole uskutečnil VÁNOČNÍ JARMARK. O jeho průběhu vypráví tento článek

Na pondělí 27. listopadu je vyhlášena celostátní stávka učitelů a školských pracovníků. Pro žáky 4. - 9. ročníků je na naší škole na tento den vyhlášeno ředitelské volno (všichni žáci mají též automaticky odhlášeny obědy), pro žáky 1. - 3. ročníků je zajištěn klasický výukový režim včetně školní družiny. Protože školní jídelna v provozu nebude, dostanou tito žáci obloženou bagetu a pití. Viz Informace ředitelky školy

Třídní schůzky s rodiči proběhnou pro 4. - 9. ročníky v úterý 21. listopadu od 16 hodin v budově na Havlíčkově ulici a školního klubu, pro 1. - 3. ročníky ve středu 22. listopadu od 16 hodin v budově na Masarykově ulici.

V pátek 29. září budou mít všichni žáci z technických důvodů ředitelské volno. V provozu nebude ani školní jídelna, ani školní družina.

Ve středu 20. září ve všech školních budovách nepůjde elektrický proud. Z tohoto důvodu bude výuka zrušena a třídy budou mít náhradní sportovní, turistický či vzdělávací program – podrobnosti sdělí třídní učitelé prostřednictvím Edupage. Školní jídelna vařit nebude. Školní družina bude v omezeném provozu, ale jelikož děti nebudou mít oběd, prosíme rodiče, aby jim dali větší svačinu.

Školní klub aktualizoval nabídku kroužků. Přihlášky podávejte do 15. září. Více viz stránky školního klubu.

Od 5. září včetně se začátek výuky na hlavní budově a ve školním klubu posouvá na 7.55 hodin. Budova na Masarykově ulici začíná výuku stále stejně v 8.00 hodin.

Školní rok zahájíme v pondělí 4. září. Žákům 2. - 9. ročníků začíná výuka v 8:00 a končí cca 8:45. Žáci prvních ročníků mají slavnostní zahájení v 9:00 hodin a poté pro jejich rodiče budou hned následovat třídní schůzky.

Přinášíme rozdělení žáků do 1. tříd, do 6. tříd a do 7. tříd (třída 7.A je zrušena).

1. - 3. ročníky zahajují v budově ZŠ na Masarykově ulici, žáci 5. B a 6. - 9. ročníků zahajují v budově na Havlíčkově ulici (ve školním klubu budou mít zahájení třídy 4.A, 4.B, 4.C a 5.A).

Novou ředitelkou školy byla od 1. 9. 2023 jmenována Mgr. Veronika Vlasáková.

Přihlášky nových strávníků (žáci 1. a 6. tříd, popřípadě nově nastupující k nám na školu) přijímá vedoucí školní jídelny Helena Klímové ve své kanceláři na budově na ulici Havlíčkova od 28. srpna 7 - 13 hod. 

Sešity pro 6. ročník

Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníku 

 

Organizace školního roku 2023/2024

4. 9. 2023 zahájení školního roku

26. – 27. 10. 2023 podzimní prázdniny

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 vánoční prázdniny

2. 2. 2024 pololetní prázdniny

5. - 11. 2. 2024 jarní prázdniny

28. 3. 2024 velikonoční prázdniny

29. 6. – 1. 9. 2024 hlavní prázdniny

2. 9. 2024 zahájení školního roku 2024/25

 

Školní rok 2022/23

Úřední dny na ZŠ TGM Rajhrad v době prázdnin jsou každou středu od 9.00 do 12.00 hodin.

Konkurz na ředitele školy

30. června bude výuka zkrácena a bude trvat jen do cca 9:15 hodin. Žáci, kteří jsou přihlášeni k obědům do školní jídelny, v tento den obdrží obědový balíček (hamburger v bulce, pitíčko, sušenka). Případné odhlášky je nutné udělat do 23. 6. 2023, na pozdější nebude brán zřetel.  

Na přelomu května a června proběhlo testování žáků 9. tříd Českou školní inspekcí. Naši žáci se jako vždy umístili nad republikovým průměrem. Konkrétní výsledky:

Čtenářská gramotnost úspěšnost (škola)  úspěšnost  (ČR) Dějepis úspěšnost (škola)  úspěšnost  (ČR)
Vyvozování z textu   76 %   69 % České dějiny   64 %   46 %
Hodnocení  textu   67 %   60 % Světové dějiny   62 %   52 %
Struktura textu   71%   64 % Přehled   76 %   62 %

V souladu s celoročním plánem práce hovorové hodiny s rodiči budou probíhat od 16:00 do 17:30 hodin
- pro 4. - 9. ročník v úterý 6. června v hlavní budově a v budově školní klubu na Havlíčkově ulici
- pro 1. - 3. ročník ve středu 7. června v budově na Masarykově ulici.

V pondělí 5. června na naší škole v 6. - 9. třídách proběhl PROJEKTOVÝ DEN.

V pátek 26. května 2023 nás zasáhla velmi smutná a nečekaná zpráva. Zemřel náš pan ředitel PaedDr. Zdeněk Motlíček. Řízením školy po dobu, než bude ukončeno konkurzní řízení, byla pověřena PhDr. Dagmar Malotová .

Třídní schůzky s rodiči proběhnou pro 4. - 9. ročníky v úterý 18. dubna od 16 hodin v budově na Havlíčkově ulici a školního klubu, pro 1. - 3. ročníky ve středu 19. dubna od 16 hodin v budově na Masarykově ulici.

1. 3. - 30. 6. 2023 se naše školní jídelna zařadila do projektu "Objev chutě světa". Více viz web školní jídelny

23. 2. 2023 v 15:00 proběhla v počítačové učebně konzultace na téma: "Jak pracovat v Edupage?", zaměřená pro rodiče ukrajinských školáků vyučovaných na naší škole. Přítomní rodiče děkuji panu učiteli informatiky Radku Pavelovi za dostupnost a přehlednost informačního pokrytí, práci přesčas a velkou trpělivost. Také velké díky vedení školy za tak skvělou příležitost ke konzultaci. Poděkování patří i dalším učitelům a asistentům, kteří se maximálně snaží učit a vzdělávat ukrajinské školáky. 

Na krátkodobý zástup od 3. 1. do 8. 3. 2023 hledáme učitele (učitelku) 1. stupně. Životopis prosím zasílejte na mail reditel@zsrajhrad.cz.

Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad přijme od 1. 1. 2023 dvojjazyčného asistenta s úvazkem 0,2 na DPČ. Kvalifikační předpoklady: středoškolské vzdělání + kurz asistenta, cizí jazyk (ukrajinština).

Třídní schůzky s rodiči proběhnou pro 4. - 9. ročníky v úterý 22. listopadu od 16 hodin v budově na Havlíčkově ulici a školního klubu, pro 1. - 3. ročníky ve středu 23. listopadu od 16 hodin v budově na Masarykově ulici.

V pátek 18. listopadu je na naší škole vyhlášeno ředitelské volno. V provozu nebude ani školní jídelna a školní družina.

I v tomto školním roce je naše škola zapojena do projektu Národního plánu obnovy (Doučování), v jehož rámci čerpáme finanční prostředky z dotace EU.

Školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. září. Žákům 2. - 9. ročníků začíná výuka v 8:00 a končí cca 8:45. Žáci prvních ročníků mají slavnostní zahájení v 9:00 hodin a poté pro jejich rodiče budou hned následovat třídní schůzky..

1. - 3. ročníky zahajují v budově ZŠ na Masarykově ulici, žáci 4. - 9. ročníků zahajují v budově na Havlíčkově ulici (ve školním klubu letos nemá zahájení žádná třída).

Zveřejňujeme rozdělení žáků do nových tříd v 1. ročníku, ve 4. ročníku a v 6. ročníku.

Přihlášky ke školnímu stravování podávají stávající strávníci z loňských 1. - 8. ročníků prostřednictvím systému Edupage nebo mailem na adresu helakli@seznam.cz do 24. 8. 2022. Přihláška je k dispozici jak ve formátu doc, tak ve formátu pdf. Přihlašování nových strávníků bude probíhat v době od 25. 8. 2022 v kanceláři školy na ulici Havlíčkova 452 od 8.00 hod. Viz tyto informace.

Seznam sešitů pro 6. - 9. ročník

11. 6. 2022 Přinášíme seznam žáků přijatých do školní družiny

Seznam pomůcek pro žáky 1. ročníku

Informace o zápisu dětí z Ukrajiny (Термін реєстрації українських учнів в шкільний рік 2022/2023)

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny

16. 5. 2022 Zveřejňujeme seznam žáků přijatých do prvního ročníku

Informace k zápisu do 1. ročníku

Organizace školního roku 2022/2023

1. 9. 2022 zahájení školního roku

26. – 27. 10. 2022 podzimní prázdniny

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 vánoční prázdniny

3. 2. 2023 pololetní prázdniny

13. - 19. 3. 2023 jarní prázdniny

6. 4. 2023 velikonoční prázdniny

1. 7. – 3. 9. 2023 hlavní prázdniny

4. 9. 2023 zahájení školního roku 2023/24