Dějepisná exkurze do muzea Bible kralické (8.B)

      Každoročně se žáci osmých tříd zúčastňují literárně-dějepisné exkurze do Památníku Bible kralické, kde seznamují s činností bratrské tiskárny a s dílem a životem učitele národů Jana Amose Komenského