Oslavy 80. výročí založení měšťanské školy v Rajhradě

      V letošním roce ZŠ TGM Rajhrad oslavila 80. výročí založení školní budovy na ulici Havlíčkova. V roce 1935 zde totiž byla zřízena měšťanská škola. V rámci těchto oslav jsme zorganizovali fotbalový turnaj pro žáky okolních škol, připravili jsme několik představení školní akademie pro žáky i pro veřejnost, uspořádali jsme den otevřených dveří na budově Havlíčkova a vydali jsme zdařilý almanach, ve kterém autor Mgr. Ivo Durec popisuje historii školy od roku 1935 do dnešní doby. V tomto almanachu se nachází i jména všech absolventů školy.

Za přípravu oslav děkuji všem pracovníkům a žákům školy a dalším občanům Rajhradu, kteří se na přípravě této akce podíleli.

                                                                                                                             PaedDr. Zdeněk Motlíček