Opět v knihovně (2.r)

    V letošním školním roce opět chodíme na besedy do knihovny. Besedy jsou rozplánovány po celý školní rok. Témata - dětští spisovatelé, ilustrátoři, roční období, povolání. Besedy jsou vždy zajímavé, proložené příběhy, pohádkami, písničkami, obrázky. Na konci každé besedy je soutěžní test. Děti pracují ve skupinách a v testu si zopakují vše, co se na besedě dozvěděly. Ti nejlepší dostanou sladkou odměnu. Všechny děti s radostí spolupracují a na besedy se těší.

Mgr. Dana Suchánková