Vánoční zpívání v Domově Matky Rosy

          V adventním čase bychom měli myslet především na druhé. Žáci 2.A se tedy rozhodli připravit malé vystoupení s vánoční tematikou, se kterým jsme se vypravili  do Domova Matky Rosy v Rajhradě.  Velké poděkování patří rodičům. Všem dětem připravili krásné kostýmy. Za doprovodu kytary a Orffových nástrojů jsme zazpívali  koledy, zarecitovali pár básniček. Některé děti zahrály na flétnu a na klávesy.  Byli jsme požádáni , abychom potěšili  také seniory, kteří  nemohou často opustit lůžko. Rádi jsme vyhověli, zapěli jsme přímo ve dveřích pokoje. Andělská křídla tam vnesla  zpěv a úsměv.  Věříme, že i trošku naděje a radosti. Děti odcházely dokonce se sladkou odměnou, však největším dárkem byl dar pokory a úcty ke starším lidem v srdci.