Loutky nikdy nespí

                Dne 22.4.2015 jsme se vydali naší rajhradskou alejí ke starobylému benediktinskému klášteru,kde sídlí Památník písemnictví v Rajhradě.Nešlo ani o jarní vycházku ani o pochodové cvičení,jak by se mohlo zdát.To se jen všechna naše oddělení těšila na loutkové představení "Honza a drak",které bylo součástí vernisáže výstavy "Loutky nikdy nespí"pořádané právě v památníku.

Děkujeme všem zaměstnancům památníku za krásně strávené odpoledne,výbornou zábavu a příjemné občerstvení.

                                                           Alice Hladká-ved.vych.ŠD