Rodilý mluvčí ve škole

     Jedním ze stěžejních cílů výuky anglického jazyka na naší škole je co nejvyšší zvýšení komunikační kompetence žáků v cizím jazyce. Za účelem zvýšit efektivitu výukových aktivit zaměřených na praktický jazyk, tedy schopnost žáků užívat angličtinu v konkrétních komunikačních situacích, bude pro žáky 8. a 9. tříd k dispozici rodilý mluvčí.

      Daniel Anarfi, v současné době student doktorského stud. programu na Mendlově univerzitě, bude jednou týdně přítomen v hodinách anglického jazyka, které budou tímto maximálně zaměřeny na rozvoj schopnosti anglické konverzace. Již na první hodině se mu podařilo odstranit obavy žáků z mluveného projevu a motivovat je představení se i kladení otázek vedoucích k vzájemnému seznámení.

      Protože se žáci budou v budoucnu potýkat s angličtinou v různých komunikačních situacích, považuji za stěžejní umožnit našim studentům "čelit" dané komunikační situaci již ve třídě, neboť je tím prověřována a rozvíjena jejich schopnost potýkat se s podobnou situací v budoucnu kdekoli na světě.       

                    Mgr. Monika Chmelařová