zprávy

Kapacita družiny na školní rok 2018/19 je beze zbytku naplněna. Ani letos jsme nemohli uspokojit všechny zájemce.

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD  

Řád ŠD

Vnitřní řád ŠD