zprávy

Informace školní družiny

    Zápisní lístek do školní družiny na šk.rok 2019/2020, který slouží zároveň jako přihláška k docházce do ŠD +potvrzení o zaměstnání rodičů (zákonných zástupců) dítěte, odevzdejte prosím nejpozději do 14.6.2019 do 16 hod. v budově ZŠ T.G.M. Rajhrad, Masarykova 96, ved. vychovatelce p. A.Hladké. 

A.Hladká 

ved.vych. ŠD

 

Kapacita družiny na školní rok 2018/19 je beze zbytku naplněna. Ani letos jsme nemohli uspokojit všechny zájemce.

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD  

Řád ŠD

Vnitřní řád ŠD