Zprávy a oznámení

Školní rok 2021/22

Informujeme veřejnost o pravidlech provozu školy vzhledem ke covid-19

Školní rok zahájíme ve středu 1. září. Žákům 2. - 9. ročníků začíná výuka v 8:00 a končí cca 8:45, žáci prvních ročníků mají slavnostní zahájení v 9:00 hodin. Viz následující sdělení ředitele školy

Přinášíme rozdělení nových žáků: 1. ročník     6. ročník

Informace školní jídelny pro žáky 1. tříd a nové žáky 6. tříd: Školní jídelna oznamuje, že v týdnu od 23. 8. 2021 je možné v kanceláři školy na ul. Havlíčkova 452 v době od 8.00 do 13.00 hod. (ve čtvrtek 26. 8. jen od 10.00 do 13.00) vyřídit přihlášky na obědy (vyplněná přihláška, 100,-- Kč na čip). Po předchozí telefonické domluvě lze přihlášky vyřídit i v jiném termínu. Informace ke stravování + přihlášku na školní rok 2021/2022 najdete zde. První oběd v novém školním roce bude ve čtvrtek 2. září (1. září se nevaří). Žáci, kteří se ve školní jídelně stravovali v loňském školním roce, jsou na letošní obědy automaticky přihlášeni. Pokud by neměli o stravování zájem, musí si jako obvykle obědy odhlásit.

Přehled pomůcek pro žáky 1. ročníku

Sešity: Seznam sešitů pro: 2. ročník   3. ročník   4. ročník   5. ročník   6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník 

10. 6. 2021 Seznam žáků přijatých do školní družiny přinášíme zde. Dostalo se na každého zájemce.

Přihlášky do školní družiny se pomocí zápisního lístku odevzdávají v termínu 25. 5. - 28. 5.2021. Kritéria přijetí a způsob podání přihlášky najdete zde.

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku přinášíme zde.

Zápis žáků do 1. tříd proběhne od 13. do 16. 4. 2021. Postupujte prosím podle následujících pokynů.

Organizace školního roku 2021/2022

1. 9. 2021 zahájení školního roku

27. – 29. 10. 2021 podzimní prázdniny

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 vánoční prázdniny

4. 2. 2022 pololetní prázdniny

7. - 13. 3. 2022 jarní prázdniny

14. 4. 2022 velikonoční prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2022 hlavní prázdniny

1. 9. 2022 zahájení školního roku 2022/23

 

Školní rok 2020/21

Žáci se svými pracemi podílejí na výzdobě školy. Fotodokumentaci nástěnek na konci školního roku najdete zde.

Od úterý 8. 6. 2021 žáci ve třídě nemusí nosit roušky. Ve společných prostorách budov (šatny, chodby) je však nošení roušek stále povinné.

Od pondělí 24. 5. 2021 přechází celá škola na bezrotační výku. Distanční vzdělávání tedy patří minulosti. Vyučování probíhá podle platného běžného rozvrhu, snažíme se minimalizovat kontakty mezi žáky zvláštním časovým rozpisem pro příchody, odchody a stravování jednotlivých tříd. Viz následující pokyny ředitele školy.

Od pondělí 17. 5. 2021 včetně končí na prvním stupni rotační výuka a do školy budou chodit všechny třídy 1. - 5. ročníku. Hygienické podmínky (povinnost testování, nošení roušek ve vnitřních prostorách apod.) se nemění. Viz následující informace. Výuka druhého stupně v tomto týdnu zůstává rotační tak, jak byla naplánována. Prezenčně ve škole se vyučují třídy 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 8.A, 8.B a 8.C, zatímco doma na distanční výuce zůstávají 7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B a 9.C.

Od pondělí 10. 5. 2021 zahajuje prezenční výuka žáků i na 2. stupni. V organizaci na dolní budově (= budova na Masarykově ulici) u 1. - 3. ročníků se nic nemění, na hlavní budově (= budova na Havlíčkově ulici) a ve školním klubu dochází ke změnám. V lichých týdnech (od 10. května) se prezenčně vyučují třídy 4.A, 4.B,,5.A, 7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B a 9.C. Viz pokyny ředitele školy pro lichý týdenV sudých týdnech (od 17. května) se prezenčně vyučují třídy 4.C, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 8.A, 8.B a 8.C. Viz pokyny ředitele školy pro sudý týden. Rodiče stravujících se žáků nechť se prosím seznámí i s pokyny školní jídelny.

Od pondělí 12. 4. 2021 zahajuje na 1. stupni prezenční výuka žáků.V lichý týden (začíná 12. dubna) se prezenčně vyučují třídy 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 4.A, 4.B a 5.A. Viz pokyny ředitele školy pro lichý týdenV sudý týden (začíná 19. dubna) se prezenčně vyučují třídy 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.C a 5.B. Viz pokyny ředitele školy pro sudý týden.

Vážení rodiče, dle nařízení vlády jsou od 1. 3. 2021 uzavřeny všechny ročníky základních škol, tedy i 1. a 2. třídy. Od pondělí 1. března nebude v provozu ani školní družina.  Distanční výuka pokračuje nadále dle rozvrhu jednotlivých tříd, online hodiny budou  dle svého rozvrhu a sdělení jednotlivých vyučujících. Povoleny jsou individuální konzultace za účasti pouze jednoho žáka. Jakmile obdržím z MŠMT podrobnější informace, obratem Vám je předám. Všechny zdraví PaedDr. Zdeněk Motlíček, ředitel školy.

15. 2. 2021 Zde a zde opět přinášíme výtvarné práce práce našich žáků.

1. 2. 2021 Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad děkuje společnosti Solarwinds za darování HW vybavení v podobě notebooků a některých náhradních komponentů, pro které již neměla další využití. V této nelehké době je to pro nás více než užitečné a velmi dobře je využijeme - např. pro online výuku. Rádi bychom také poděkovali pí Stupkové, která pomohla tuto akci uskutečnit. Velmi si toho vážíme. 

PaedDr. Zdeněk Motlíček

 

22. 1. 2021 Ani v novém roce naši mladí výtvarníci nezaháleli. Fotogalerii obrázků vytvořených pro radost doma přinášíme zde a zde.

Výuka v novém roce začne v pondělí 4. ledna 2021 v prezenční podobě pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. Žáci 3. - 9. ročníků mají distanční výuku - jak off line, tak on line. Obědy budou automaticky přihlášeny žákům 1. a 2. ročníku. Žáci ostatních ročníků si mohou přihlásit oběd do jídlonosiče nejpozději do čtvrtka 31. 12. 2020 do 10 hodin u vedoucí ŠJ p. Klímové, a to mailem (helakli@seznam.cz). Obědy budou vydávány do jídlonosičů v budově školy na Havlíčkově ulici v 11.30 hodin. Viz sdělení ředitele školy.

23.12. 2020 Další kolekci výtvarných prací našich žáků najdete zde a zde.

Vláda ČR rozhodla o prodloužení vánočních prázdnin i na pondělí 21. 12. a úterý 22.12. (na tyto dva dny mohou také rodiče žáků do 10 let čerpat ošetřovné). Žáci tedy budou naposledy ve škole v pátek 18. prosince.

4. 12. 2020 Přinášíme ke zhlédnutí další výtvarné práce našich žáků. Viz zde a zde.

30. 11. 2020 zahajuje prezenční výuka 3., 4. 5. a 9. ročníků, 6. - 8. ročníky zahajují střídavou výuku (jeden týden osobní přítomnost ve škole, druhý týden distanční vzdělávání doma). V týdnu od 30. listopadu do 4. prosince a od 14. do 18. prosince tedy budou vyučovány třídy 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C.  V týdnu od 7. do 11. prosince a od 21. do 22. prosince  budou vyučovány třídy 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B, 9.C. Zákaz míchání žáků z různých tříd nás nutí k úpravám časového rozvrhu příchodů a odchodů. Viz přehled organizace 1. - 3. ročníků a družiny a 4. - 9. ročníků. Prosíme rodiče a žáky o dodržování stanovených časových rozpisů.

20. 11. 2020 Příroda hraje všemi barvami a podívejte, co dokázali vytvořit naši žáci v nepovinné a "distančně vyučované" výtvarné výchově. Prohlížejte zde a zde.

Ve středu 18. 11. 2020 zahajuje výuka žáků 1. - 2. tříd. V provozu bude i družina a školní jídelna. Výuka tělesné a hudební výchovy bude zrušena a nahrazena jinými předměty podle rozhodnutí třídní učitelky. Podrobnější informace viz Sdělení ředitele školy. Výuka 3. - 9. ročníků pokračuje i nadále distančně s tím, že je možnost:
      a) po domluvě s příslušným vyučujícím individuální konzultace ve škole ve formátu 1 učitel - 1 žák
      b) zajištění stravování ve školní jídelně na horní škole pro každého zájemce z 3. - 9. ročníku, který zájem o obědy nahlásí dva dny předem do 11.00 u paní Klímové nebo pomocí  online systému. Viz Informace ředitele školy

6. 11. 2020 I když výtvarná výchova nepatří mezi předměty, které by se teď distančně vyučovaly formou zadávání povinných úkolů, přesto se najdou žáci, kteří rádi kreslí a na výzvu vyučujících vytvořili tyto krásné obrázky.

2. 11. 2020 Přihlášky ke studiu na střední školy s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu. Tiskopis přihlášky vydávají na požádání třídní učitelé. Viz Informace výchovného poradce.

31. 10. 2020 Uzavření škol se prodlužuje na dobu 2. - 20. 11. 2020. Viz usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1112. Školní jídelna bude po tuto dobu uzavřena, nevaří se.

26. 10. 2020 Rodiče dětí do 10 let, kteří s dětmi zůstali doma, mají za pondělí 26. 10. a úterý 27. 10. nárok na čerpání ošetřovného. Další dny 28. - 30. 10. se již ošetřovné čerpat nedá (státní svátek + dlouho avizované podzimní prázdniny).

23. 10. 2020 byl žákům II. stupně i jejich rodičům rozeslán Rozvrh on line výuky v programu Google Classroom, platný od pondělí 2. 11. 2020. V určenou dobu musí žáci sedět on line připojeni u počítače. Tato on line hodina trvá od 15 do 45 minut a platí, že z hygienických důvodů nemohou mít žáci více než 3 hodiny on line výuky denně. U matematiky a češtiny se vyučují on line minimálně dvě hodiny týdně a u zbývajících naukových předmětů minimálně jedna hodina týdně. Současně zůstává zachována distanční off line výuka (žáci dostávají úkoly prostřednictvím programu Edupage a plní je kdykoli během dne do termínu stanoveného vyučujícím).

19. 10. 2020 Naši školu začaly navštěvovat děti zdravotníků, pracovníků sociálních služeb a policistů. Byli jsme totiž Jihomoravským krajem zařazeni mezi cca 40 škol a školských zařízení, které i přes zavření škol budou zajišťovat denní docházku dětí těchto pracovníků. Cílem je zajistit, aby tito lidé nemuseli zůstávat s dětmi doma a nechyběli tak třeba v nemocnicích nebo domovech seniorů.

14. - 30.10. 2020 Na distanční výuku z rozhodnutí vlády přechází celá škola (tedy i I. stupeň). Školní družina nebude v provozu, školní jídelna ano (ale jen pro ty žáky, kteří se prostřednictvím třídních učitelů ve středu 14.10. na obědy během distanční výuky přihlásili). 26. - 30. 10. proběhnou prodloužené podzimní prázdniny. Viz Informace ředitele školy. Můžeme konstatovat, že vládní plán distanční výuky pro polovinu tříd vydržel pouhé dva dny...

12. 10. 2020 Na rozdíl od jara škola nevydává pro zaměstnavatele rodičů žádná potvrzení o uzavření školy. Rodiče mají postupovat podle následujících pokynů

12. - 13. 10. 2020 Probíhalo vydávání notebooků na zápůjčku všem žákům II. stupně, jejichž rodiče v dotazníkové anketě uvedli, že doma nemají žádný počítač.

12. - 23. 10. 2020 na II. stupni zavedena distanční výuka pro polovinu tříd, a to takto:

 • 12. - 16. 10. zůstávají doma na distanční výuce žáci 7. a 9. ročníku.
 • 19. - 23. 10. zůstávají doma na distanční výuce žáci 6. a 8. ročníku.
 • 26. - 30. 10. budou pro všechny žáky všech ročníků prodloužené podzimní prázdniny

Žáci na distanční výuce mají automaticky odhlášené obědy. V případě, že o oběd má někdo zájem, nahlásí to den předem pí Klímové a přijde se najíst do školní jídleny ve 13 hodin.

Informace ředitele školy k distanční výuce

5. 10. 2020 V hudební výchově zrušen zpěv a na II. stupni hodiny tělocviku nahrazeny venkovními pohybovými aktivitami.

5. 10. 2020 měly zahájit činnost kroužky školního klubu. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je jejich konání až do odvolání pozastaveno.

29. 9. 2020 - 5. 10. 2020 Obě páté třídy a všechny třídy II. stupně absolvovaly školení o programu Google Classroom (program se bude využívat v případě uzavření škol a přechodu na distanční výuku).

29. 9. 2020 byla uzavřena dobrovolná anketa o vybavení domácností počítačovou technikou. Škola zjišťovala tyto informace pro případné zavedení distanční výuky. Dotazník byl nepovinný a nemusely se vyplnit všechny údaje. Výsledky ankety:

 1. 533 žáků má doma možnost připojení k internetu, 3 žáci tuto možnost nemají          
 2. 519 žáků žije v domácnostech, kde disponují alespoň jedním počítačem nebo notebookem, 16 žáků tuto možnost nemá.      
 3. 224 žáků žije v domácnostech, kde na každé dítě připadá 1 počítač nebo notebook.
 4. 104 žáci žije v domácnostech, kde 1 počítač (notebook) připadá na více dětí.
 5. 180 žáků žije v domácnostech kde 1 počítač (notebook) připadá na více osob (děti i dospělé).

Od 18. 9. 2020 jsou na II. stupni povinné roušky i při vyučování

12. 9. 2020 Naše škola aplikuje Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Od 10. 9. 2020 povinné roušky - Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov. Každý žák tedy bude vstupovat do školy se dvěma rouškami (jednu bude mít na obličeji, druhou - náhradní - bude mít uloženu v igelitovém sáčku v aktovce).

2. 9. 2020 Zpřísněná hygienická pravidla - Seznamujeme rodiče a rajhradskou veřejnost se zvýšenými hygienickými pravidly na naší škole. Čtěte zde a zde

 

Informace školní jídelny:

Noví zájemci o školní stravování se mohou přihlašovat u pí. Klímové ve dnech školního vyučování vždy v době od 7h do 14h v kanceláři školy Havlíčkova 452, Rajhrad (vyplnění přihlášky a zakoupení čipu - vratná záloha 100 Kč). Ostatní informace naleznete v sekci  školní jídelna - ostatní / informace pro rodiče a ceny obědů.

 

Pomůcky:

Seznam pomůcek pro 1. ročník   

Seznam sešitů (platí ve stejné podobě již od šk. roku 2018/19) pro: 2. ročník   3. ročník   4. ročník   5. ročník   6. ročník   7. ročník   8. ročník   9. ročník   

 
 
Přijetí do školní družiny - stav k 22. 6. 2020

Do školní družiny byla přijata většina přihlášených žáků. Rodičům žáků, kteří do školní družiny nebyli přijati (důvodem je naplnění kapacity), bude tato skutečnost oznámena písemně doporučeným dopisem do pátku 26. 6. 2020.

Přihlášky do školní družiny na školní rok 2020/21

Přihlášky do školní družiny včetně Potvrzení o zaměstnání naleznete na webu školy v sekci Školní družina. Oba dokumenty prosím vytiskněte, vypište a odevzdejte do 12. června 2020 buďto přímo vedoucí vychovatelce pí Hladké v budově školy na Masarykově ulici (dolní škola), nebo dejte v obálce do schránky školy, která je umístěna na brance u budovy školy na Havlíčkově ulici (horní škola).

 

Organizace školního roku 2020/2021

1. 9. 2020 zahájení školního roku

26. – 30. 10. 2020 podzimní prázdniny

21. 12. 2020 – 3. 1. 2021 vánoční prázdniny

29. 1. 2021 pololetní prázdniny

22. - 28. 2. 2021 jarní prázdniny

1. 4. 2021 velikonoční prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2021 hlavní prázdniny

1. 9. 2021 zahájení školního roku 2021/22

 

Školní rok 2019/20

Vyhlášení ředitelského volna

Ve dnech 29, - 30. 6. 2020 vyhlašuji ředitelské volno.Oznamuji, že v provozu nebude ani školní družina a jídelna. PaedDr. Zdeněk Motlíček, ředitel školy.

Vysvědčení

V pátek 26. června se bude rozdávat vysvědčení. Přijít mohou všichni žáci. Sraz je podle stanoveného rozpisu. Žáci, kteří se dosud osobně neúčastnili vzdělávacích aktivit ve škole, musí před vstupem do školy odevzdat přiložené ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Ukončení akce bude do 8.40 hodin (u 9. tříd do 9.40 hodin). Kdo se předávání vysvědčení nezúčastní, může si ho vyzvednout u třídního učitele v pondělí 29. června, v úterý 30. června či v pondělí 31. srpna mezi 8. - 12. hodinou

Aktuální informace k docházce žáků 6. - 9. ročníků od 8. 6. 2020 

Časový rozpis výuky na budově na Havlíčkově ulici ("horní škola") od 8. 6. 2020

Rozvrh vzdělávacích aktivit 6. - 9. tříd od 8. 6. 2020

Žádost o vrácení přeplatku na úplatě za školní družinu

Od 8. června 2020 mají žáci 6. – 9. ročníků možnost účastnit se vzdělávacích – konzultačních aktivit. Informace k docházce byly ředitelstvím školy poskytnuty prostřednictvím systému Edupage, přihláška k docházce a ke školnímu stravování je možná pouze prostřednictvím systému Edupage, a to do pondělí 1. června 2020. Nepřihlášeným žákům nemusí být osobní účast na výuce umožněna. Další povinností je, aby žáci při prvním vstupu do školy předložili vyplněné čestné prohlášení podepsané rodiči nebo zákonnými zástupci. Ostatní žáci, kteří se dobrovolné výuky neúčastní, pokračují nadále v distanční výuce.

 

Od 11. května začíná dobrovolná docházka do školy pro žáky 9. ročníků a od 25. května pro žáky 1. - 5. tříd. Informace k docházce byly ředitelstvím školy poskytnuty prostřednictvím systému Edupage, a to zvlášť pro rodiče žáků 1. - 5. ročníků a zvlášť pro rodiče 9. ročníků. Přihláška k docházce a ke školnímu stravování je možná pouze prostřednictvím systému Edupage. Nepřihlášeným žákům nemusí být osobní účast na výuce umožněna. Další povinností je, aby žáci při prvním vstupu do školy předložili vyplněné čestné prohlášení podepsané rodiči nebo zákonnými zástupci. Ostatní žáci, kteří se dobrovolné výuky neúčastní, pokračují nadále v distanční výuce.

Aktuální informace k docházce žáků 1. - 5. ročníků od 25. 5. 2020 

Časový rozpis výuky 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 3.B a 3.C od 25. 5. 2020

Časový rozpis výuky 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B od 25. 5. 2020

Časový rozpis a organizace provozu školní družiny od 25. 5. 2020

Informace ředitele školy o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vyhláška MŠMT 211/2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

 

Vážení rodiče,
již pátý den běží naše vzdělávání on-line prostřednictvím systému Edupage. Budeme moc vděčni za dohled nad pravidelným plněním úkolů zadávaných Vašim dětem. Nežádáme, abyste dětem látku vysvětlovali, víme, že mnohdy to ani není možné, ale prosíme o důslednou kontrolu plnění zadaných úkolů. V případě, že budou jakékoli nejasnosti nebo třeba i technické problémy, můžete se bez obav obrátit na příslušné vyučující, a to buď prostřednictvím Edupage, nebo mailem (mailové kontakty na učitele najdete na tomto webu, oddíl Úřední deska - kontakty - konzultační hodiny)
Současně Vás chci informovat o aktivitě České televize, která na 2. programu nabízí vzdělávací vysílání dopoledne pro I. stupeň (odkaz zde) a v brzkém odpoledni pro II. stupeň
Pro ty, co chtějí procvičovat více, než zadáváme, mohu nabídnout tento odkaz.
S díky za spolupráci
Miroslav Hurta, zást. řed.

 

Informace rodičům k mimořádnému opatření – uzavření školy:

 1. U naukových předmětů jsou zápisy z hodin a procvičovací úkoly každodenně žákům zadávány podle rozvrhu hodin prostřednictvím systému Edupage. Rodičům budeme vděčni za dohled nad přípravou žáků. U předmětů výchovného zaměření (například výtvarná výchova a tělesná výchova) výuka neprobíhá.

 2. Úřední hodiny pro veřejnost ve škole budou pouze na budově Havlíčkova každé pondělí a středu od 8 do 10 hodin v kanceláři školy.

 3. V naléhavých případech rodiče mohou kontaktovat vedení školy.

 4. Termín odvolání mimořádných opatření zatím není znám.

 5. Další informace budou poskytovány prostřednictvím systému Edupage a webových stránek školy.

V Rajhradě dne 11. 3. 2020

PaedDr. Zdeněk Motlíček, ředitel školy

 

 

Přihlášení nových strávníků:  Nové strávníky je možné přihlásit v kanceláři školy u pí Klímové  na ul. Havlíčkova 452 v době od 27. do 30. srpna a dále v době školního vyučování od 7- 13 hod. Přihlášku najdete na odkazu níže  a vyplněnou ji přineste s sebou nebo si ji můžete vyplnit na místě. Dále je třeba přinést 100,-- Kč na ČIP. 

Organizace školního roku 2019/2020

2. 9. 2019 zahájení školního roku

29. – 30. 10. 2019 podzimní prázdniny

21. 12. 2019 – 5. 1. 2020 vánoční prázdniny

31. 1. 2020 pololetní prázdniny

17. - 23. 2. 2020 jarní prázdniny

9. 4. 2020 velikonoční prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2020 hlavní prázdniny

1. 9. 2020 zahájení školního roku 2020/21

 

 

Školní rok 2018/19

Rozvrh hodin (pro všechny třídy)

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD  

V okresním kole matematické olympiády se v kategorii 6. tříd umístil v silné konkurenci náš žák Adam Souček na 4. místě. Upřímně k tomuto úspěchu blahopřejeme.

Dne 9.1.2019 se v Pohořelicích konal turnaj v přehazované. Turnaje se zúčastnilo 5 týmů z okolních škol. Družstvo složené ze žáků a žákyň 5. ročníků tento turnaj vyhrálo a postoupilo do okresního finále, které se bude konat 29.1.2019.  

Školu reprezentovali: Doležal Filip, Konečná Lucie, Nohel Viktor, Sukovyč Daniel, Sedláková Klára, Votrubec Jonáš, Studená Adriana, Kavalec Šimon

Žákům gratulujeme a držíme pěsti na dalším turnaji. 

 

 

 

Organizace školního roku 2018/2019

3. 9. 2018 zahájení školního roku

29. – 30. 10. 2018 podzimní prázdniny

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 vánoční prázdniny

1. 2. 2019 pololetní prázdniny

11. - 17. 2. 2019 jarní prázdniny

18. 4. 2019 velikonoční prázdniny

29. 6. – 1. 9. 2019 hlavní prázdniny

2. 9. 2019 zahájení školního roku 2019/20

 

 

 

Školní rok 2017/18

Informační memorandum. Cílem tohoto dokumentu je shrnutí základních informací o zásadách zpracování osobních údajů, kterými se naše organizace řídí a které přijala za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“), které je na území ČR účinné od 25.5.2018 a to zejména a s přihlédnutím k čl. 13 nařízení.  

 

 

Školní video

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se náročného natáčení účastnili. Věříme, že se Vám video bude líbit. 

 

Dalšího skvěho výsledků dosáhl Martin Mlečka, jenž se v krajském kole olympiády v českém jazyce, která proběhla 4. dubna v CVČ Brno-Lužánky, umístil na bezkonkurenčním prvním místě. Upřímně blahopřejeme!

22. 3. 2018 se konal okresní přebor sportovní gymnastiky 7.tříd. Naše žákyně  Bernatová K.,  Kavalcová S., Landoriová S., Cogerová L. a Svobodová E vybojovaly 1. místo. v soutěži družstev. V soutěži jednotlivců  obsadila 1.místo Kavalcová Sára 7.B a 2.místo Křižanová Kristýna 7.A 

Velkého úspěchu dosáhl náš žák Martin Mlečka, který se v krajském kole dějepisné olympiády, jež proběhlo v Lužánkách 20. března, umístil na velmi dobrém 4. místě. Zajímavostí je, že z prvních pěti míst čtyři místa obsadili žáci ze škol okresu Brno-venkov.

V úterý 13. března se konalo okresní kolo Soutěže dětských recitátorů v Ivančicích. Adam Řezníček z 5.A se umístil v II. kategorii  (žáci 4. a 5. tříd) na druhém místě a postupuje do krajského kola. Gratulujeme.

V Modřicích se 29. ledna uskutečnilo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Martin Mlečka se zde umístil na 1. místě a postupuje do krajského kola. Srdečně blahopřejeme.

 

Stejně jako loni jsme uspěli v okresním kole dějepisné olympiády, které proběhlo 16. ledna v Tišnově.Náš žák Martin Mlečka se umístil na třetím místě a stejně jako loni postupuje do krajského kola. 

Projekt Global storyline

 Dne 23. 11. 2017 proběhl v Žabčicích již dvanáctý ročník turnaje v malé kopané žáků čtvrtých a pátých ročníků. Na tuto soutěž se přihlásily čtyři základní školy. Naši žáci se hned v prvním zápase stali jasnými favority turnaje, kdy výsledkem 6:0 ukázaly kvalitu našeho týmu a vzápětí ji potvrdili dalším výhrou 9:1. Ve finálovém zápase zvítězili 3:2 a ze Žabčic si odvezli krásné 1. místo. O výsledek se zasloužili žáci: Řezníček Adam, Marčák Tomáš, Pachl Marek, Sukovič Daniel, Potůček Jindřich, Souček Adam, Strobl Vojtěch

Dne 21. 11. 2017 proběhla soutěž ve šplhu na laně, na kterou byli vybráni nejlepší žáci z každého ročníku 2. stupně ZŠ. V soutěži závodilo pět základních škol. Suverénním vítězem se stala domácí škola ZŠ Želešice. Naši žáci si v nabité konkurenci vyšplhali 4. místo. V kategorii jednotlivců se nejlépe umístila Kavalcová Sára, která časem 4, 48 s. vybojovala 1. místo v kategorii dívek sedmých tříd.  O výsledek se zasloužili žáci: Bakalová Denisa, Tauvinkl Jan, Kavalcová Sára, Kubát Pavel, Foretová Jana, Štěpánek Daniel, Doležalová Lenka, Přichystal Dan.

21. 9. se v Želešicích uskutečnil turnaj v minifotbale. Turnaje byl pořádán v rámci okrskového kola, kterého se zúčastnily tři školy (ZŠ Modřice, ZŠ Želešice, ZŠ  Rajhrad). Na prvním místě se umístila ZŠ Modřice se dvěma výhrami, na druhém místě ZŠ Rajhrad s jednou výhrou a jednou prohrou a na třetím místě pořádající škola ZŠ Želešice se dvěma prohrami. 

 

Školní rok 2016/17

V měsíci červnu uskutečnila Česká školní inspekce testování žáků 9.tříd. Naši deváťáci dopadli takto:

- přírodovědná gramotnost úspěšnost 66% (republikový průměr 61%)

- matematika úspěšnost 61% (republikový průměr 52%)

- český jazyk úspěšnost 74% (republikový průměr 65%)

V krajském kole literární soutěže "Požární ochrana očima dětí" se naše žákyně Klára Malinová umístila na 1. místě a Markéta Holečková na 2. místě. Oběma dívkám k tomuto úspěchu srdečně blahopřejeme.

Martinu Mlečkovi se dařilo i v okresním kole pythagoriády, kde v konkurenci žáků základních škol a gymnáziíé našeho okresu obsadil 1. místo.

Vynikajícího úspěchu dosáhl v celorepublikovém kole zeměpisné olympiády Martin Mlečka, který se zde umístil na výborném 7. místě. Upřímně blahopřejeme!

V krajském kole olympiády z českého jazyka dosáhl velkého úspěchu žák 8. třídy Martin Mlečka, který se umístil na vynikajícím 2. m&am